Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3337
Title: Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 3
Other Titles: Садово-парковое и ландшафтное строительство от А до Я. Часть 3
Garden and landscape construction from A to YA. Part 3
Authors: Білошицька, Н.І.
Татарченко, Г.О.
Білошицький, М.В.
Уваров, П.Є.
Белошицкая, Н.И.
Татарченко, Г.О.
Белошицкий, Н.В.
Уваров, П.Е.
Biloshytska, N.
Tatarchenko, H.
Biloshytskyi, M.
Uvarov, P.
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 3 : навч. посібник / уклад. : Білошицька Н.І., Татарченко Г.О., Білошицький М.В., Уваров П.Є. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 182 с. Іл. 607. Табл. 2. Бібліогр.: 53 найм. - DOI : https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0166-1)-2020-182
Abstract: У навчальному посібнику надано інформацію, що охоплює історію садово-паркового мистецтва, прийоми і принципи садово-паркового та ландшафтного проєктування, характеристику основних рослинних компонентів ландшафту, біологічні особливості видів деревних і трав'янистих рослин, що використовуються. Навчальний посібник ілюстровано кольоровими рисунками і фотографіями. Навчальний посібник призначений для фахівців, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів при вивченні теоретичних основ садово-паркового та ландшафтного будівництва, для розуміння і вільного оперування спеціальними термінами і поняттями.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3337
ISBN: 978-617-11-0166-1
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Татарченко Галина Олегівна

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sadovo_parkove_budivn_3.pdf58,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.