Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3364
Title: Проблеми функціонування під'їзних колій промислових підприємств
Other Titles: Problems functioning industrial sidings
Authors: Бурлаченко, Б.К.
Усс, Д.С.
Шворнікова, Г.М.
Burlachenko, B.
Uss, D.
Shvornikova, A.
Keywords: простій
перевезення
підприємства
оборот
взаємодія
simple
transportation
enterprises
turnover
interaction
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Бурлаченко Б. К. Проблеми функціонування під'їзних колій промислових підприємств / Б. К. Бурлаченко, Д. С. Усс, Г. М. Шворнікова // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 26 - 29.
Abstract: У роботі виконано аналіз проблем роботи під’їзних колій промислових підприємств України, проаналізовано нормативно-правову базу, що регламентує взаємодію під’їзних колій промислових підприємств та станцій примикання. Розглянуто можливі шляхи удосконалення взаємодії промислового та магістрального залізничного транспорту.
In work the analysis of problems of work of access roads of industrial enterprises of Ukraine is carried out, the regulatory and legal base regulating interaction of access roads of industrial enterprises and stations of adjacency is analyzed. The possible ways of improving the interaction of industrial and trunk railway transport are considered.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3364
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Шворнікова Ганна Михайлівна
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_26-29.pdf349,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.