Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3365
Title: Ефективність логістичного управління якістю транспортних послуг
Other Titles: Efficiency of logistic quality management of the quality of transport services
Authors: Височин, М.О.
Кузьменко, Н.М.
Vysochin, N.
Kuzmenko, N.
Keywords: ISO
логістичний підхід
транспортний сервіс
якість
logistics approach
transport service
quality
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Височин М. О. Ефективність логістичного управління якістю транспортних послуг / М. О. Височин, Н. М. Кузьменко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 33 - 36.
Abstract: Логістичний підхід до аналізу формування транспортних послуг дозволив розкрити сутність транспортної логістики як напряму, пов' язаного з розробкою раціональних методів організації та управління транспортними потоками, що дозволить управляти якістю надання транспортних послуг. Результатом створення і впровадження логістичної системи управління якістю транспортних послуг є підвищення ефективності задоволення потреб у перевезеннях, обумовлене бажанням отримувати високоякісні транспортні послуги за мінімальною ціною.
The result of the introduction of a logistics management system for the quality of transport services is an increase in the efficiency of meeting transportation needs, which is conditioned by the desire to receive high-quality transport services at a minimum price.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3365
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях / кафедра електричної інженерії
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_33-36.pdf390,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.