Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3366
Title: Вдосконалення другого ступеня ресорного підвішування для підвищення тягово-динамічних якостей тепловозів
Other Titles: Improvement of the second stage of spring suspension to increase the traction and dynamic qualities of diesel locomotives
Authors: Горбунов, М.І.
Ковтанець, М.В.
Кіях, А.А.
Gorbunov, N.
Kovtanets, M.
Kiyah, A.
Keywords: залізничний транспорт
тепловоз
тривісний візок
опорно-повертаючий пристрій
пневматичний елемент
проставка упорна
railway transport
diesel locomotive
three-axle trolley
support-returning device
pneumatic element
thrust stop
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Горбунов М. І. Вдосконалення другого ступеня ресорного підвішування для підвищення тягово-динамічних якостей тепловозів / М. І. Горбунов, М. В. Ковтанець, А. А. Кіях // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 40 - 42.
Abstract: У роботі розроблено проектний опорно-повертаючий пристрій тепловоза, що дозволяє поліпшити тяговодинамічні характеристики екіпажа при русі у прямих ділянках шляху та кривих малого радіусу. Проведено аналіз існуючих конструкцій опорно-повертаючих пристроїв і знайдено перспективну функцію, що дозволить підвищити тяговодинамічні характеристики тепловоза за рахунок використання у якості гумометалевих елементів пневматичну оболонку.
In the work the design support-returning device of the locomotive is developed, which allows to improve the traction-dynamic characteristics of the crew when driving in straight sections of the path and curves of small radius. The analysis of existing structures of support-returning devices is carried out and the perspective function allowing to increase the traction-dynamic characteristics of the diesel locomotive due to the use of a pneumatic sheath as rubber-metal elements is found.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3366
Appears in Collections:Горбунов Микола Іванович
Ковтанець Максим Володимирович
виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_40-42.pdf429,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.