Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3367
Title: Удосконалення залізничних гальмівних фрикційних систем підвищенням енергоємності
Other Titles: Improvement of railway brake friction systems by increasing energy intensity
Authors: Горбунов, М.І.
Просвірова, О.В.
Кравченко, К.О.
Gorbunov, N.
Prosvirova, O.
Kravchenko, K.
Keywords: залізничний транспорт
гальмівна система
енергоємність
екстрене гальмування
railway transport
braking system
power consumption
emergency braking
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Горбунов М. І. Удосконалення залізничних гальмівних фрикційних систем підвищенням енергоємності / М. І. Горбунов, О. В. Просвірова, К. О. Кравченко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 43 - 46.
Abstract: У роботі пропонується розробка екологічного ресурсозберігаючого методу забезпечення безпеки залізничного рухомого складу при екстреному гальмуванні підвищенням енергоємності фрикційних систем. Теоретично обґрунтовані методи удосконалення конструкцій дискового та колодкового гальма дозволять знизити опір руху залізничного транспортного засобу, поліпшити охолодження гальмових фрикційних поверхонь під час гальмування, оптимізувати експлуатацію дискових гальм в режимі тяги і вибігу, тим самим підвищити ефективну потужність тягового транспортного засобу, зменшити витрати енергії та палива.
The study proposes development and validation of methods and tools to minimize the probability of occurrence of the skidding with the use with the greatest possible force pressing the brake pads or linings that will provide the optimal braking conditions. Theoretically justified methods for improving the design of disc and drum brake will reduce the resistance to movement of a railway vehicle, to improve the cooling of the friction braking surfaces during braking, to optimize operation of disc brakes in the traction mode and coasting, thus increasing the effective tractive power of the vehicle, to reduce the costs of energy and fuel.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3367
Appears in Collections:Горбунов Микола Іванович
виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_43-46.pdf460,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.