Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3369
Title: Дослідження процесів конверсії метанолу при використанні його в якості палива на гібридних автомобільних силових енергетичних установках
Other Titles: Probe of processes of conversion of methanol at its use as fuel on hybrid automobile power power stations
Authors: Денисова, Н.А
Шевченко, С.І.
Полупан, Є.В.
Denisova, N.
Shevchenko, S.
Polupan, E.
Keywords: термохімічна регенерація
метанол
конвекція метанолу
силові агрегати
регенерації теплоти
гібридний автомобіль
thermochemical regeneration
methanol
methanol convection
power units
warmth regenerations
hybrid car
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Денисова Н. А. Дослідження процесів конверсії метанолу при використанні його в якості палива на гібридних автомобільних силових енергетичних установках / Н. А. Денисова, С. І. Шевченко, Є. В. Полупан // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 48 -51.
Abstract: У роботі наведені результати досліджень процесів конверсії метанолу при використання його в якості палива на гібридних автомобілях, а також запропонована конструкція пристрою, для термохімічної реакції тепла, що дозволяє знизити концентрацію шкідливих речовин у процесі роботи двигуна та підвищити його коефіцієнт корисної дії.
In work results of probes of processes of conversion of methanol when using are given it as fuel on hybrid cars, and also the device design for thermochemical reaction of heat allowing to reduce concentration of harmful substances in the course of operation of the engine is developed.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3369
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_48-51.pdf469,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.