Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3376
Title: Корекція автоматичного електрогідравлічного приводу технологічного обладнання
Other Titles: Correction Of Automatic Electrohydraulic Drive For Technological Equipment
Authors: Соколов, В.І.
Степанова, О.Г.
Батурін, Є.О.
Sokolov, V.I.
Stepanova, O.G.
Baturin, E.O.
Соколов, В.И.
Keywords: електрогідравлічний привід
дросельне регулювання
структурна схема
коригуюча ланка
передавальна функція
блок-діаграма
перехідний процес
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Соколов В.І. Корекція автоматичного електрогідравлічного приводу технологічного обладнання / В.І. Соколов, О.Г. Степанова, Є.О. Батурін // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. – № 4 (260). – С. 72-78.
Abstract: Розглянуто питання вибору коригуючої ланки для підвищення якості регулювання електрогідравлічного приводу технологічного обладнання. Виконано аналіз способів корекції динамічних характеристик електрогідравлічних слідкуючих приводів з дросельним регулюванням. Для приводів, побудованих на основі стандартних модулів, показана доцільність послідовної установки в ланцюг електромеханічного перетворювача коригуючої ланки - реального пропорційно-диференцуючого регулятора. Як параметри налаштування коригуючої ланки розглядаються постійна часу і коефіцієнт передачі регулятора, до уваги також прийнята постійна часу, що характеризує інерційність ланки. Для вибору оптимальних значень параметрів настроювання коригуючої ланки електрогідравлічного приводу технологічного обладнання рекомендовано проведення досліджень в середовищі Simulink пакета прикладних програм MATLAB. Наведено приклад дослідження впливу параметрів настройки коригуючої ланки на динамічні характеристики електрогідравлічного приводу з дросельним регулюванням. Представлена блок-діаграма для моделювання перехідних процесів в середовищі Simulink. Відмічені особливості вибору рекомендованих значень параметрів налаштування коригуючої ланки електрогідравлічних приводів технологічного обладнання для механічної обробки матеріалів. Отримано передавальна функція електрогідравлічного слідкуючого приводу з коригувальною ланкою.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3376
Appears in Collections:Соколов Володимир Ілліч
Статті/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
№ 4 (260)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vis2020_CEDTE.pdf602,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.