Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3377
Title: Математична модель динамічних характеристик силової частини електрогідравлічного приводу обертального руху
Other Titles: Mathematical model of dynamic characteristics for power part of rotary motion electrohydraulic drive
Authors: Степанова, О.Г.
Stepanova, O.G.
Keywords: технологічне обладнання
електрогідравлічний привід
об'ємне регулювання
динамічні характеристики
передавальна функція
перехідний процес
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Степанова О.Г. Математична модель динамічних характеристик силової частини електрогідравлічного приводу обертального руху / О.Г. Степанова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2020. – № 4 (260). – С. 79-86
Abstract: Представлено математичну модель динамічних характеристик силової частини електрогідравлічного приводу обертального руху технологічного обладнання з об'ємним регулюванням. Силова частина гідравлічного приводу з об'ємним регулюванням, що розглядається, включає об'ємний насос з регульованою подачею, допоміжні пристрої та об’ємний гідромотор. В якості основного насоса та гідромотора використано дві аксіально-поршневі гідромашини. Для побудови математичної моделі наведена розрахункова схема та прийняті основні допущення. Математична модель динамічних характеристик силової частини електрогідравлічного приводу враховує інерційність рухомих частин гідромотору та стисливість робочої рідини в трубопроводах та порожнинах насоса і гідромотора. Виконана лінеаризація математичної моделі, отримана передавальна функція для кута повороту валу гідромотора по куту нахилу шайби (блоку циліндрів). Перевірка адекватності математичної моделі динамічних характеристик виконана шляхом зіставлення експериментальних та розрахункових перехідних процесів для кутової швидкості валу гідромотора при подачі напруги на вхід гідропідсилювача, що керує похилою шайбою (блоком циліндрів). Адекватна математична модель динамічних характеристик силової частини електрогідравлічного приводу обертального руху, що представлена, покладена в основу для подальшої розробки систем автоматичного керування технологічним обладнанням.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3377
Appears in Collections:Статті/ кафедра машинобудування та прикладної механіки
Степанова Оксана Геннадіївна
№ 4 (260)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vis2020_MMDCPPRMED.pdf505,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.