Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3378
Title: Образливість особистості як причина її підвищенної віктимності - гендерні екстраполяції
Authors: Гарькавець, С.О.
Keywords: соціальна психологія
віктимність, образа, гендер
Issue Date: 1-Apr-2020
Publisher: Вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Гарькавець С. О. Образливість особистості як причина її підвищенної віктимності - гендерні екстраполяції // Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: зб. наук. праць / За заг. ред. д.психол.н., проф.. Ю. О. Бохонкової. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. С. 67-70.
Abstract: Проблема віктимогенної уразливості людини, з зростанням в сучасному світі невизначеності, складності та інформаційного різноманіття, тільки підвищує свою актуальність, оскільки швидкі зміни у соціальному світі зумовлюють швидкі реагування на виклики, до яких більшість з нас не підготовлені та не спроможні ефективно їм протистояти. Це також породжує конфлікти у соціальному просторі існування людей, що натепер яскраво підтверджується на рівні взаємодії користувачів соціальних мереж. У свою чергу це генерує велику кількість образ, що іноді затьмарюють свідомість особистості та збільшують ентропію її віктимності. У цьому контексті проблемним постає й питання порівняння віктимогенної уразливості індивідів на гендерному рівні, та особливо тієї, що залежить від продукування особистісної образливості або поводження у ситуації образу.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3378
Appears in Collections:Гарькавець Сергій Олексійович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Гарькавець_10.04.2020.docx21,12 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.