Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3380
Title: До питання формування гендерних стереотипів особистості у дитячому та підлітковому віці
Authors: Гарькавець, С.О.
Ганічева, Г.В.
Keywords: соціальна психологія
гендер
підлітки
гендерні стереотипи
діти
Issue Date: 10-Apr-2020
Publisher: Вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Гарькавець С. О. До питання формування гендерних стереотипів особистості у дитячому та підлітковому віці / С. О. Гарькавець, Г. В. Ганічева // Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: зб. наук. праць / За заг. ред. д.психол.н., проф. Ю. О. Бохонкової. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 70-73.
Abstract: Загальновідомо, що «стереотип (з грец. stereos – твердий та typos – відбиток) – відносно стійкий та спрощений образ, що складається в умовах дефіциту інформації як результат узагальнення особистого досвіду, та нерідко упереджених уявлень, прийнятих в тій або іншій соціальній групі або в суспільстві, в цілому; думка про особистісні якості груп людей, що є надмірно узагальненими, неточними та резистентними до нової інформації». При цьому, гендерні стереотипи – це уявлення людей про якості та властивості жінок і чоловіків, що мають розповсюджений характер. При цьому головна небезпека таких стереотипів полягає у тому, що вони описують типового представника тієї або іншої соціальної, гендерної групи й викривляють соціальну дійсність. Особливо хибним це виявляється у дитячому та підлітковому віці, оскільки зумовлює стійке сприйняття саме такої упередженої гендерної реальності, а не об’єктивний погляд на стать та роль жінок і чоловіків у суспільстві.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3380
Appears in Collections:Статті кафедри психології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Гарькавець_Ганічева_10.04.20.docx23,01 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.