Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3381
Title: До питання соціально-психологічних відмінностей жінок і чоловіків
Authors: Гарькавець, С.О.
Шевченко, Г.Ю.
Keywords: соціальна психологія
відмінності
чоловік
жінка
гендер
Issue Date: 10-Apr-2020
Publisher: Вид-во СНУ ім. В. Даля
Citation: Гарькавець С. О. До питання соціально-психологічних відмінностей жінок і чоловіків / С. О. Гарькавець, Г. Ю. Шевченко // Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства: зб. наук. праць / За заг. ред. д.психол.н., проф. Ю. О. Бохонкової. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 73-76.
Abstract: Натепер проблема психологічної природи гендерних відмінностей між представниками двох статей займає важливе місце серед соціально-психологічних проблем, адже гендерні особливості значно впливають, як на сприйняття людиною оточуючого світу, так й на її соціальну активність. Власно сам термін «гендер» виник порівняно недавно, коли американський психоаналітик Роберт Столер у 1958 р. запропонував використовувати цю граматичну конструкцію для підкреслення двоїстої природи статі людини – біологічну та соціокультурну. Разом із цим, у соціальній психології, зазвичай, під «гендером» розуміють соціально-біологічну характеристику людини, за допомогою якої пояснюються поняття «чоловік» і «жінка». Проте, де хто з дослідників вважає, що слід проводити різницю між поняттями «стать» та «гендер», оскільки підґрунтя першого складають біологічні кореляти, а другого – соціальні. Перший підхід або як його ще називають «класичний» ґрунтується на біолого-еволюційних уявленнях про сексуальність людини. Другий – на трактовці суб’єктивного образу, що визначається соціокультурними чинниками. Існує ще й третій підхід, так званий постмодерністський, що пояснює «стать» і «гендер» як два різних способи конструювання сексуальності у міжособистісному спілкуванні. Отже, стає зрозумілим, що існуючі розбіжності у трактовках поняття «гендер» зумовлюють й різні підходу до вивчення відмінностей між чоловіками та жінками, як у більш загальному, так й суто психологічному вимірах.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3381
Appears in Collections:Статті кафедри психології та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тези_Гарькавець_Шевченко.doc51,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.