Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3383
Title: Інтероперабельність українських залізниць і проблеми подолання системних стиків рейкової колії
Authors: Чернецька-Білецька, Н.Б.
Нестеренко, Г.І.
Михайлов, Є.В.
Кириченко, І.О.
Семенов, С.О.
Музикін, М.І.
Чернецкая-Белецкая, Н.Б.
Нестеренко, Г.И.
Михайлов, Е.В.
Кириченко, И.А.
Семенов, С.А.
Музыкин, М.И.
Chernetska-Biletska, N.
Nesterenko, H.
Mikhailov, E.
Kyrychenko, I.
Semenov, S.
Muzykin, M.
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Інтероперабельність українських залізниць і проблеми подолання системних стиків рейкової колії : навч. посібник / уклад. : Н.Б. Чернецька-Білецька, Г.І. Нестеренко, Є.В. Михайлов та ін. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 110 с.: табл. 3. іл. 33, бібліогр. 45 назв., DOI : https://doi.org/ 10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0161-6)-2020-110.
Abstract: У навчальному посібнику розглянуті основні питання інтероперабельності залізниць. Розглянуто технічні регламенти залізничного транспорту, а саме особливості надання послуг перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, безпеці його інфраструктури та безпеки рухомого складу. Приділено увагу сучасним технологіям подолання системних стиків залізниць різної ширини колії при здійсненні залізничних перевезень. Для студентів усіх форм навчання спеціальностей 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідного напрямку.
The training manual addresses the main issues interoperability of railways. The technical regulations of railway transport, namely the features the provision of services for transport of passengers and goods by rail, the safety of its infrastructure and the safety of rolling stock, are examined. Attention is paid to modern technologies for overcoming the system joints of railways different gauge when carrying out rail transportation. For students all forms of training specialties 273 «Railway transport. Interoperability and safety in transport» and 275.02 «Transport technologies (in railway transport) ». It may be useful to teachers and graduate students of the appropriate direction.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3383
ISBN: 978-617-11-0161-6
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Кириченко Ірина Олексіївна
Семенов Станіслав Олександрович
Чернецька-Білецька Наталія Борисівна
Михайлов Євген Валентинович
Навчальні, навчально-методичні видання, підручники, що створені викладачами кафедри "Логістичне управління та безпека руху на транспорті"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
interoperability_full(DOI).pdf4,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.