Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3384
Title: Способи зменшення розгойдування вантажів в перевантажувальних терміналах логістичних систем
Other Titles: The methods of reducing of sway of cargo in reloading terminals of logistics systems
Authors: Збітнєв, П.В.
Нєженцев, О.Б.
Zbitniev, P.
Nyezhentsev, О.
Keywords: мостовий кран
розгойдування вантажу
колодкове гальмо
противмикання
overhead crane
load swaying
shoe brake
anti-inrush
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Збітнєв П. В. Способи зменшення розгойдування вантажів в перевантажувальних терміналах логістичних систем / П. В. Збітнєв, О. Б. Нєжєнцев // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 57 - 60.
Abstract: У роботі описані розроблені способи гальмування вантажопідіймальних кранів, що дозволяють значно зменшити динамічні навантаження та амплітуду розгойдування вантажу у порівнянні з традиційними способами гальмування противмиканням електродвигунів або колодковими гальмами зі звичайним налаштуванням.
The developed ways of braking of lifting cranes, which significantly reduce the dynamic loads and the amplitude of sway the cargo in comparison with the traditional methods of braking by shoe brakes or plugging braking with the usual settings are described in the article.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3384
Appears in Collections:виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_57-60.pdf992,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.