Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3387
Title: Проблеми розвитку і формування сучасної логістичної інфраструктури
Other Titles: Problems of development and formation of modern logistic infrastructure
Authors: Клюєв, С.
Марченко, Д.
Водолазський, О.
Замота, П.
Kliuiev, S.
Marchenko, D.
Vodolazskiy, A.
Zamota, P.
Keywords: мультимодальний транспортно-логістичний центр
вантажоперевезення
зовнішня торгівля
транспортно-логістична система
multimodal transport-logistic center
cargo transportation
external trade
transport and logistics system
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Проблеми розвитку і формування сучасної логістичної інфраструктури / С. Клюєв, Д. Марченко, О. Водолазський, П. Замота // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 70 - 73.
Abstract: В статті розглядається питання відсутності мультимодальних транспортно-логістичних центрів в транспортній ̆ системі України та загальний аналіз роботи різних видів транспорту. Виявлено загальні проблеми логістики в розвитку транспортної інфраструктури та аналіз основних показників роботи різних видів транспорту України.
The article deals with the lack of multimodal transport and logistics centers in the transport system of Ukraine and a general analysis of the work of various types of transport. The general problems of logistics in the development of transport infrastructure and the analysis of the main indicators of the various modes of transport of Ukraine are revealed.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3387
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Клюєв Сергій Олександрович
Марченко Дмитро Миколайович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_70-73.pdf350,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.