Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3388
Title: Вітчизняний та зарубіжний досвід розробки режимів інформування водіїв
Other Titles: Domestic and foreign experience of modes drivers informing developement
Authors: Клюєв, С.О.
Савостіна, Х.О.
Барабаш, В.В.
Климко, С.А.
Пащенко, С.С.
Kliuiev, S.
Savostina, H.
Barabash, V.
Klimko, S.
Paschenko, S.
Keywords: автомобільний транспорт
інтелектуальна транспортна система
водій
інформування
інтенсивність
доповнення реальності
motor transport
intelligent transport system
driver
information
reality supplements
intensity
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Вітчизняний та зарубіжний досвід розробки режимів інформування водіїв / С. О. Клюєв, Х. О. Савостіна, В. В. Барабаш, С. А. Климко, С. С. Пащенко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 73 - 77.
Abstract: В статті сформовано перелік здібностей водія сприймати інформацію та керувати транспортним засобом, які в цілому впливають на ефективність і безпеку водіння. Виявлено факт того, що приблизно 90% інформації, використовуваної водієм, надходить візуально, час реакції залежить від людських чинників, в тому числі: обробки інформації, уваги водія, очікування водія, зору і візуального огляду, водії дізнаються про дозволеної швидкості через дорожні знаки, які встановлені в області периферичного зору в процесі керування транспортним засобом. Встановлено, що водії можуть також їздити швидше, ніж вони усвідомлюють, після адаптації до швидкісного режиму
The article contains a list of the driver's abilities to perceive information and drive a vehicle that generally affects the efficiency and safety of driving. The fact that about 90% of the information used by the driver is received visually, the response time depends on human factors, including: information processing, driver attention, driver's expectations, vision and visual inspection, drivers learn about the allowed speed through road signs, established in the field of peripheral vision in the process of driving a vehicle. It is established that drivers can also drive faster than they realize, after adapting to the highspeed mode.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3388
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Клюєв Сергій Олександрович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_73-77.pdf354,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.