Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3392
Title: Перспективні технології вантаження у контейнери великогабаритних вантажів
Other Titles: Promising technologies for loading large-sized cargo into containers
Authors: Михайлов, Є.В.
Ганзін, О.В.
Mikhailov, E.V.
Ganzin, A.V.
Keywords: контейнеризація
великогабаритний вантаж
завантаження
технологія
переваги
containerization
large-sized cargo
loading
technology
advantages
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Михайлов Є. В. Перспективні технології вантаження у контейнери великогабаритних вантажів / Є. В. Михайлов, О. В. Ганзін // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 105 - 109.
Abstract: У статті проаналізовані відомі технології затарки великовагових і великогабаритних вантажів в універсальні великотоннажні контейнери. Визначено їх основні переваги та недоліки. Наведені приклади використання однієї з перспективних технологій.
The article analyzes the known technologies of filling heavy and large-sized cargos into universal large-tonnage containers. Their main advantages and disadvantages are determined. Examples of the use of one of the promising technologies are given.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3392
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_105-109.pdf537,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.