Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3408
Title: Аналіз ризиків при транспортуванні вантажів автомобільним транспортом
Other Titles: Analysis of risks when transporting goods by road
Authors: Михайлов, Є.В.
Щербатенко, В.В.
Mikhailov, E.V.
Shcherbatenko, V.V.
Keywords: транзитний потенціал
збереження вантажу
ризики
управління ризиками
шляхи попередження
road transport
cargo safety
risks
risk management
ways of warning
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Михайлов Є. В. Аналіз ризиків при транспортуванні вантажів автомобільним транспортом / Є. В. Михайлов, В. В. Щербаков // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 118 - 121.
Abstract: У сучасних ринкових умовах більшість управлінських рішень приймаються за наявності ризиків. Не є виключенням і процеси організації автомобільних перевезень. Проблема управління ризиками при здійсненні автомобільних перевезень нині досліджена недостатньо глибоко. У статті проаналізовані ризики, які можуть виникати при транспортуванні вантажів автомобільним транспортом. Розглянуті основні шляхи попередження можливих ризиків при транспортуванні.
In modern market conditions, most managerial decisions are made in a risk environment. The processes of organizing road transport are no exception. The problem of risk management in the implementation of road transport is currently not adequately studied. The article analyzes the risks that can arise when transporting goods by road. The main ways of preventing possible risks during transportation are considered.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3408
Appears in Collections:Тези, виступи на конференціях
Михайлов Євген Валентинович
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_118-121.pdf347,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.