Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3410
Title: Проблеми взаємодії залізниць з різною шириною колії
Authors: Семенов, С.О.
Беседа, Ю.О.
Keywords: аналіз
залізниці
інтероперабельність
транспортна система
проблема
analysis
railway
interoperability
competitiveness
problem
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Семенов С. О. Проблеми взаємодії залізниць з різною шириною колії / С. О. Семенов, Ю. О. Беседа // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 155 - 156.
Abstract: У роботі виконано аналіз особливостей взаємодії залізниць з різною шириною колії. Зазначено, що для забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту необхідне збереження його провідних позицій у транспортній системі країни. Тому необхідно вийти на інший, більш високий рівень якості перевезень у міждержавному сполученні.
The paper contain analysis the peculiarities of interaction of railways with various track gauges is carried out in this work. It is noted that in order to ensure the competitiveness of railway transport, it is necessary to preserve its leading positions in the transport system in the country. Therefore, it is necessary to enter a different, higher level of transport quality in interstate communication.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3410
Appears in Collections:Семенов Станіслав Олександрович
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_155-156.pdf330,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.