Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3411
Title: Шляхи оптимізації системи організації вагонопотоків
Other Titles: Ways optimization the system of organization car flows
Authors: Семенов, С.О.
Жердєва, К.М.
Semenov, S.
Zherdeva, K.
Keywords: аналіз
вагонопотік
організація
перевізний процес
система
analysis
car flow
organization
transportation process
system
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Семенов С. О. Шляхи оптимізації системи організації вагонопотоків / С. О. Семенов, К. М. Жердєва // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 156 - 158.
Abstract: У роботі виконано аналіз функціонування системи організації вагонопотоків. Зазначено, що оптимізація системи організації вагонопотоків дозволяє скоротити витрати на здійснення перевізного процесу, поліпшити фінансове положення залізниці. Одним з шляхів оптимізації є необхідність підвищення уваги проблемі руху вантажних поїздів за розкладом. Запропоновано особливу увагу приділити проблемі руху вантажних поїздів за розкладом та необхідності підвищення ролі графіка в організації руху вантажних поїздів.
The paper analyzes the peculiarities process of delivery perishable goods. It was noted that factors, such as the uncertainty of the delivery process, the difficulty of forming a full-fledged group or route dispatch, the need for strict compliance with delivery deadlines that do not exceed the perishable cargo storage time make transportation more difficult. The application of information systems and technologies that would have the ability to monitor the process of transporting perishable goods in real time.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3411
Appears in Collections:Семенов Станіслав Олександрович
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_156-158.pdf363,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.