Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3412
Title: Аналіз шляхів вдосконалення перевезень швидкопсувних вантажів залізничним транспортом
Other Titles: Analysis of ways to improve the transport of perishable goods by rail
Authors: Семенов, С. О.
Калюжа, Т. Ю.
Semenov, S.
Kaluyzha, T.
Keywords: аналіз
доставка
інформаційна система
схема
швидкопсувний вантаж
analysis
delivery
information system
scheme
perishable cargo
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Семенов С. О. Аналіз шляхів вдосконалення перевезень швидкопсувних вантажів залізничним транспортом / С. О. Семенов, Т. Ю. Калюжа // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 158 - 160.
Abstract: У роботі виконано аналіз особливостей процесу доставки швидкопсувних вантажів. Зазначено, що ряд таких факторів, як невизначеність доставки, складність формування повноцінної групової або маршрутної відправки, необхідність суворого дотримання термінів доставки, що не перевищують час зберігання швидкопсувних вантажів, ускладнюють процес перевезення. Запропоновано застосування інформаційних систем та технологій, які б мали можливість спостереження за процесом транспортування швидкопсувних вантажів у режимі реального часу.
The paper analyzes the peculiarities process of delivery perishable goods. It was noted that factors, such as the uncertainty of the delivery process, the difficulty of forming a full-fledged group or route dispatch, the need for strict compliance with delivery deadlines that do not exceed the perishable cargo storage time make transportation more difficult. The application of information systems and technologies that would have the ability to monitor the process of transporting perishable goods in real time.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3412
Appears in Collections:Семенов Станіслав Олександрович
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_158-160.pdf366,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.