Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3414
Title: Використання технологій контрейлерних перевезень як засобу підвищення розвитку транспортної галузі України
Other Titles: The use of piggyback technologies as a way to increase the development of country's transport industry
Authors: Семенов, С.О.
Тимощенко, І.В.
Semenov, S.
Timoschenko, I.
Keywords: конкурентоспроможність
контрейлерні перевезення
організація
транспорт
фактори
competitiveness
factors
piggyback
organization
transport
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Семенов С. О. Використання технологій контрейлерних перевезень як засобу підвищення розвитку транспортної галузі України / С. О. Семенов, І. В. Тимощенко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 163 - 164.
Abstract: У роботі розглянуто основні фактори, що впливають на вибір оптимального виду транспорту. У зв’язку з цим застосування технологій контрейлерних перевезень є найважливішим напрямом поліпшення взаємодії залізничного і автомобільного транспорту. Розглянуто перспективи розвитку контрейлерних перевезень. Зазначено, що реалізація регулярного контрейлерного сполучення забезпечить розвиток мережі існуючих транспортних коридорів, інтеграцію транспортної інфраструктури України до світової транспортної системи.
The paper considers the main factors influencing choice of optimal mode transport. In this regard, the use of technology piggyback transport is the most important direction to improve the interaction of rail and road transport. Prospects development of piggyback transportations are considered. It is noted that the implementation a regular piggyback message will ensure the development a network of existing transport corridors, the integration of Ukraine's transport infrastructure into the world transport system.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3414
Appears in Collections:Семенов Станіслав Олександрович
Тези, виступи на конференціях
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_163-164.pdf356,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.