Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3416
Title: Дослідження природи руйнування елементів елементів конструкції вантажних вагонів з метою поліпшення ресурсозбереження
Other Titles: Investigation of the nature of the destruction of the elements of the construction of freight wagons in order to improve resource conservation
Authors: Фомін, О.В.
Ковальчук, Г.О.
Фомін, В.В.
Кульбовський, І.І.
Fomin, О.
Kovalchuk, H.
Keywords: транспортна механіка
вантажний вагон
руйнування
деформації
напруження
тріщини
несуча здатність
transport mechanics
freight wagon
destruction
deformation
stress
cracks
bearing capacity
Issue Date: 2017
Publisher: Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля
Citation: Дослідження природи руйнування елементів елементів конструкції вантажних вагонів з метою поліпшення ресурсозбереження / О. В. Фомін, Г. О. Ковальчук, В. В. Фомін, І. І. Кульбовський // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 172 -175.
Abstract: Парк вантажних вагонів, які експлуатуються на залізницях України переважно складається із морально та фізично застарілих зразків, який необхідно підтримувати у працездатному стані. В роботі представлена розроблена класифікація пошкоджень та аналіз дефектів, які виникають в конструкціях вантажних вагонів на всіх етапах їх життєвого циклу, що дозволяє прогнозувати пошкодження в експлуатації та систематизувати ймовірнісні причини їх виникнення.
. The fleet of freight wagons operated on the Ukrainian railways consists mainly of morally and physically obsolete samples that need to be maintained in working condition. The developed classification of damage and the analysis of defects that arise in the designs of freight wagons at all stages of their life cycle is presented in the work, which allows predicting damage in operation and systematizing the probabilistic causes of their occurrence.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3416
Appears in Collections:виступи, тези, доповіді на конференіях науковців кaфедри ЗАТ та ПТМ
«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник ЛУБРТ_2017_172-175.pdf480,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.