Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3429
Title: Проблема хибної орієнтації перекладу "non-financial report" як "нефінансовий звіт"
Authors: Лисаконова, В.О.
Лісаконова, В.О.
Кривуля, П.В.
Krivulia, P.V.
Keywords: хибна орієнтація термінів
неверная ориентация терминов
non-financial report
non-financial reporting
нефінансовий звіт
нефінансова звітність
нефинансовый отчёт
нефинансовая отчётность
Issue Date: Apr-2020
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Лісаконова В. О. Проблема хибної орієнтації перекладу "non-financial report" як "нефінансовий звіт" / В. О. Лісаконова, П. В. Кривуля // Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доп. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2020. – C. 15-18.
Abstract: Financial у словосполученні з report у англомовному сенсі має відношення не до загального фінансового рівня відносин, а до обов’язкової бухгалтерської звітності щодо руху коштів, бо оригінальне французьке fin (буквально – кінець), від якого воно походить, було назвою кінцевого розрахунку за угодою. Але ж відзначимо, що і українське «розрахунки» за первісним значенням – це дія рахування, а не остаточне виконання усіх зобов’язань обох сторін угоди. А ось українське «фінансовий» має відношення до фінансів, тобто до сфери утворення та використання/розподілу фондів, тобто має набагато більший обсяг значення. Але ж «нефінансова» звітність теж за змістом є звітністю про формування та використання фондів, тож вона теж є фінансовою, хоча має назву нефінансової. Цю парадоксальність та хибність орієнтації ще не ставшого сталим терміну слід розв’язати більш доречним перекладом, що не є у такому випадку простим завданням.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3429
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Кривуля Павло Вікторович
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisakonova_Krivulia_2020_.pdf504,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.