Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3465
Title: Політичне насилля як політико-культурний феномен: специфіка, детермінація, тенденції
Authors: Балацька, О.Б.
Balatska, Olena
Балацкая, Е.Б.
Keywords: Політичне насилля
Політичний конфлікт
Політична культура
Політична ідеологія
Тероризм
Сепаратизм
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка"
Citation: Балацька О.Б. Політичне насилля як політико-культурний феномен: специфіка, детермінація, тенденції. - Старобільськ: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2018. - 385 с.
Abstract: Монографія присвячена вивченню політичного насилля як політико- культурного феномена, що є проявом властивого суспільству комплексу соціо- культурних розбіжностей. Суттєвою тенденцією сьогодення є активізація різних форм політичного насилля на ґрунті загострення суперечностей культурно- цивілізаційного характеру. Особливої уваги потребують такі явища та процеси як поширення насильницьких конфліктів різної етіології, активізація транснаці- онального тероризму, поява новітніх форм політичного насилля, розповсю- дження сепаратизму тощо. Дані процеси є фактором політичної дестабілізації в регіональних та світових масштабах, становлять загрозу національній і глобаль- ній безпеці й потребують спеціального комплексного дослідження. Робота може становити інтерес для науковців, політичних діячів, дер- жавних службовців і тих, хто цікавиться суспільно-політичними процесами.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3465
ISBN: 978-966-617-381-5
Appears in Collections:Монографії вчених університету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balatska O. Politychne nasyllya_monographia.PDF2,61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.