Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3466
Title: Політичні еліти та лідерство
Authors: Балацька, О.Б.
Balatska, O.
Балацкая, Е.Б.
Keywords: політична еліта
політичне лідерство
панівний клас
політичний клас
політична влада
система рекрутування
елітизм
поліархія
номенклатура
клієнтелізм
political elite
political leadership
ruling class
political class
political power
recruitment system
elitism
polyarchy
nomenclature
clientelism
Issue Date: 2020
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Балацька О. Б. Політичні еліти та лідерство : навч. посібник / О. Б. Балацька ; під. ред. Л. І. Павлової. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 136 с. : бібліогр. 129 назв.
Abstract: Навчальний посібник покликаний надати студентам базові знання стосовно сутності і типології політичних еліт, політичного класу та лідерства, різноманіття підходів до тлумачення цих понять, закономірностей зміни і циркуляції еліт, основних джерел та етапів елітотворення та лідеротворення. Видання дозволяє сформувати чітке уявлення щодо генези і характеру українського політикуму, навчити молодь застосовувати набуті знання на практиці. Для студентів спеціальності «Політологія», наукових працівників, викладачів, аспірантів, державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3466
ISBN: 978-617-11-0168-5
Appears in Collections:Навчальні видання, підручники, посібники, що створені викладачами університету
Навчальні, навчально-методичні видання Інституту міжнародних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Balatska_Politychni elity ta liderstvo_Navchalnyy posibnyk.pdf1,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.