Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3468
Title: Управління економічними ризиками підприємств
Authors: Балуєва, О.В.
Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Корнілова, О.В.
Keywords: ризики
управління економічними ризиками
страхування
хеджування
характеристика ризику
класифікація ризиків
ризик-менеджмент
аналіз ризиків
крива ризику
кількісна оцінка ризику
ризики банківської діяльності
ризики біржової діяльності
митні ризики
Issue Date: 2020
Publisher: ПП Щербатих О.В.
Citation: Управління економічними ризиками підприємств : навч.посіб. / О.В. Балуєва, І.В. Моргачов, О.В. Корнілова. – Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2020. – 288 с.
Abstract: У навчальному посібнику запропоновані на розгляд студентів з економічних спеціальностей, аспірантів та викладачів актуальні питання управління економічними ризиками, які можуть мати місце у всіх сферах діяльності, і які слід вміти вчасно виявити, оцінити рівень можливих наслідків та прийняти оптимальне рішення і організувати заходи щодо їх мінімізації. В навчальному посібнику показано відмінності економічного ризику від інших видів ризиків, визначені основні підходи в управлінні економічними ризиками в діяльності підприємств, представлені методи управління ризиками.
Література:
Моргачев И.В. Оценка экономического риска организаций сферы инжиниринга / И.В. Моргачев // Економіка: проблеми теорії та практики. 2010. № 262 (том 10). С. 543 – 548.
Моргачов І.В. Врахування ризику при визначенні показників доцільності проектів: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції // Питання розвитку економіки та менеджменту в ХХІ столітті». (Слов’янськ, 2011). ПП Маторін Б.І. С. 103 - 107.
Моргачов І.В. Організаційні основи нейтралізації державою ризику інноваційних проектів. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. 2012, Том 13. № 227, С. 314 – 323.
Моргачов І.В. Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науково-технічних систем : монографія. Луганськ: вид-во «Ноулідж», 2014. 388 с.
Управління ризиками в логістиці: навч. посібн. /В.М. Гончаров, Р.Р.Ларіна, О.В. Балуєва, О.А.Овєчкіна, І.В. Моргачов. Львів: «Магнолія 2006», 2013, 253 с.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3468
ISBN: 978-617-639-277-4
Appears in Collections:Інші матеріали / Інститут економіки і управлінняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.