Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3472
Title: Щодо питання сутності диверсифікованих інвестицій: процес, стан, метод чи мета?
Authors: Багратіоні, С.З.
Багратиони, С.З
Keywords: диверсификация
диверсифікація
инвестиции
інвестиції
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Багратіоні С. З. Щодо питання сутності диверсифікованих інвестицій: процес, стан, метод чи мета? / С. З. Багратіоні // Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи : тези доповідей VІІ міжнар. наук.-практ. конф. 16-17 квітня 2020 р., присвяченої 100-річчю з дня заснування СНУ ім. В. Даля та 25-річчю з дня заснування кафедри фінансів та банківської справи, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 20-24.
Abstract: Актуалізовано розгляд поняття диверсифікованих інвестицій, яке є експериєнціальним кластером, тобто не має одного чіткого значення, а об’єднує декілька потенційних значень, що можливо у майбутньому будуть уточнені та набудуть окремих назв. За таких умов рішення про диверсифіковані інвестування мають ґрунтуватися на традиційних підходах, але слід традиційну множину критеріїв доповнити критеріями оцінки ефекту диверсифікації для реальних інвестицій. Це надасть змоги не просто вибираються проекти які більш прибуткові та найменш ризиковані, а й ті, що впливають на прибутковість та ризикованість інших проектів та задовольняють загальній корпоративній стратегії. При цьому при ухваленні остаточного рішення про раціональність здійснення інвестиційного проекту, окрім наведених критеріїв та вимог, необхідно враховувати такі чинники, як суспільне, зокрема соціальне значення проекту, ринковий потенціал виробленої продукції або послуги, наявність і ступінь впливу інвестиційних рисок, екологічна безпека. Розвиток поняття ефекту диверсифікації у напрямку врахування соціальних ризиків є також актуальним науковим завданням.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3472
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRFSTMP-2020_020_Bagrationi.pdf232,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.