Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3474
Title: Сучасний стан фінансування маркетингових досліджень та залежність фінансування від використовуваного методичного забезпечення
Authors: Шестопалов, В.І.
Шестопалов, В.И.
Keywords: фінансування маркетингових досліджень
финансирование маркетинговых исследований
Issue Date: Apr-2020
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Шестопалов В. І. Сучасний стан фінансування маркетингових досліджень та залежність фінансування від використовуваного методичного забезпечення / В. І. Шестопалов // Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи : тези доповідей VІІ міжнар. наук.-практ. конф. 16-17 квітня 2020 р., присвяченої 100-річчю з дня заснування СНУ ім. В. Даля та 25-річчю з дня заснування кафедри фінансів та банківської справи, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 151-154.
Abstract: Підприємства Україні не можуть фінансувати маркетингові дослідження на рівні розвинутих країн, тому мають шукати такі форми і методи фінансування, які збільшать ефективність маркетингових служб. Конкуренція на ринку все більше і більше вимушує керівництво підприємства збирати якомога більше інформації про ринок і випускати нововведення, які були раніше невідомі користувачу, але сучасна інформація коштує все більше і більше через глобалізацію ринків, а тому її збір має бути спрямованим, що потребує виділяти у складі маркетингових досліджень розвідкові як первинний об’єкт фінансування: первинні розвідкові маркетингові дослідження мають координувати основні та надавати можливості визначати менші обсяги фінансування за умов конкретизованих завдань дослідникам.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3474
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRFSTMP-2020_151_Shestopalov.pdf230,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.