Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3475
Title: Зміни фонетичної якості та конотації запозичених термів на прикладах з термінології фінансів
Authors: Сафонова, К.Я.
Safonova, K.Y.
Keywords: профиль вменённой коннотации
фонетическое качество терминов
экономическая терминология
профіль належної коннотації
фонетична якість термінів
економічна термінологія
phonetic quality of terms
proper imputing connotation
терминологическая экспертиза
термінознавча експертиза
terminological expertise
заимствованные термины
запозичені терміни
loan terminology
метод ПУНКТ
PICTEL
Issue Date: Apr-2020
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Сафонова К. Я. Зміни фонетичної якості та конотації запозичених термів на прикладах з термінології фінансів / К. Я. Сафонова // Пріоритети розвитку фінансової системи: традиції, моделі, перспективи : тези доповідей VІІ міжнар. наук.-практ. конф. 16-17 квітня 2020 р., присвяченої 100-річчю з дня заснування СНУ ім. В. Даля та 25-річчю з дня заснування кафедри фінансів та банківської справи, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – С. 156-159.
Abstract: Практична цінність дослідження фонетичної якості запозичених термінів полягає в тому, що з'являється можливість глибше вивчити цінність фоносемантичного компоненту в процесі вивчення термінології, шляхом використання профілю належної конотації термінів та методу ПУНКТ. Ця робота є ще одним невеликим кроком до більшої якості термінів, але будь-який такий експеримент наближує нас до знання щодо закономірностей інтуйтивного сприйняття термінів та терміноелементів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3475
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRFSTMP-2020_156_Saphonova.pdf231,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.