Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3478
Title: Перспективи розвитку економічного аналізу використання та оплати праці у моделі поелементної декомпозиції контурів порівняння стану цілей ресурсів та результатів
Authors: Кобцева, Д.А.
Kobtseva, D.A.
Keywords: экономический анализ
економічний аналіз
поэлементная декомпозиция модели 3э
поелементна декомпозиція моделі 3е
Issue Date: Apr-2020
Publisher: СНУ ім. В.Даля; Видавець О. Зень
Citation: Кобцева Д. А. Перспективи розвитку економічного аналізу використання та оплати праці у моделі поелементної декомпозиції контурів порівняння стану цілей ресурсів та результатів / Д. А. Кобцева // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2020 р., м. Рубіжне. – Рубіжне: [ІХТ СНУ ім. В. Даля], видавець О. Зень, 2020. – С. 147-148.
Abstract: Трикутна модель цілі-ресурси-результати у поелементній декомпозиції призначена для використання відповідних умовам застосування схем оцінювання та методів економічного аналізу, оскільки різні комплексні складові трикутника у цьому сенсі мають свої специфічні риси. Якщо порівнювати складності оцінки двох контурів, один з яких буде трудовий а другий – фінансовий, то трудові показники та фінансові показники мають різний рівень проробки у підкомплексах цілей, ресурсів та результатів: фінансовий контур достатньо повноцінно представлено у всіх трьох підкомплексах, а трудовий контур більш розроблено у підкомплексі «ресурси». Фінансовий контур є повноцінним, а ось чи є повноцінним за сучасного стану розвитку економічного аналізу трудовий контур повного оцінювання результативності у контурі цілі-ресурси-результати? Досягнення такої повноцінності для всіх контурів – та у першу чергу для трудового контуру – зумовлює перспективні завдання дослідження розвитку економічного аналізу стану досягнення цілей.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3478
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobtseva_Sbirnyk_conferenc_IHT-2020_147-148.pdf231,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.