Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3480
Title: Постановка завдання систематики оплати праці
Authors: Штапаук, С.С.
Shtapauk, S.S.
Keywords: оплата труда
оплата праці
систематика
Issue Date: Apr-2020
Publisher: СНУ ім. В.Даля; Видавець О. Зень
Citation: Штапаук С. С. Постановка завдання систематики оплати праці / С. С. Штапаук // Актуальні проблеми науково-промислового комплексу регіонів : матеріали VІ Всеукр. наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2020 р., м. Рубіжне. – Рубіжне: [ІХТ СНУ ім. В. Даля], видавець О. Зень, 2020. – С. 164-166.
Abstract: Побудована нової систематика оплати праці дозволить, по-перше, повніше використовувати наявний інструментарій оплати праці шляхом конструювання конкретних регламентів оплати праці для певної категорії працівників на конкретному підприємстві, а по-друге, новий запропонований підхід до систематики оплати праці дозволить розробляти нові системи оплати праці, спеціально пристосовані для окремих категорій працівників, посад чи професій.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3480
Appears in Collections:Штапаук Сергій Сергійович
Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shtapauk_Sbirnyk_conferenc_IHT-2020_164-166.pdf252,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.