Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3481
Title: Альтернативні порядки усереднення оцінок відносної значущості об’єктів порівняння за шкалою Сааті як джерело консолідаційно-наведених ризиків
Authors: Кривуля, П.В.
Кобцева, Д.А.
Krivulia, P.V.
Kobtseva, D.A.
Keywords: консолідаційно-наведенний ризик
консолидационно-наведенный риск
шкала Сааті
шкала Саати
комунікаційно-наведений ризик
коммуникационно-наведенный риск
Issue Date: Dec-2019
Publisher: НТУ "ХПІ"
Citation: Кривуля П. В. Альтернативні порядки усереднення оцінок відносної значущості об’єктів порівняння за шкалою Сааті як джерело консолідаційно-наведених ризиків / П. В. Кривуля, Д. А. Кобцева // Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум–2019» : труди XV-ої міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р., м. Харків. – Х.: НТУ «ХПІ», 2019. – С. 148-153.
Abstract: У доповіді наведено міркування, з яких можна зробити висновок, що неможна бути впевненими у значенні математичного сподівання або середньої зваженої оцінки у разі використання шкали Сааті, оскільки ії величина залежить від порядку розрахунку (значення є нетотожніми за кожним окремим шляхом методичних процедур, яких розглянуто три), тобто самі значення середньої зваженої оцінки парних порівнянь за шкалою Сааті множинні та через це є вторинний рівень середньоквадратичних відхилень. Таким чином можна стверджувати, що у випадку використання методу парних порівнянь за шкалою оцінювання Сааті існує нечіткість значень інтегральних показників через залежність від порядку використання згорток, тобто у таких випадках існує явищє «консолідаційно-наведений ризик».
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3481
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Кривуля Павло Вікторович
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
optimum_2019_Krivulia_Kobtseva.pdf4,54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.