Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3486
Title: Системність концепту сталого розвитку: ускладнення протиріч об’єктивних концептуальними
Authors: Караханян, А.А.
Кривуля, П.В.
Krivulia, P.V.
Keywords: системность
системність
системный подход
системний підхід
закон Эшби
закон Ешбі
сохранение разнообразия
збереження різномаїття
Issue Date: 17-Nov-2017
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Караханян А. А. Системність концепту сталого розвитку : ускладнення протиріч об’єктивних концептуальними / А. А. Караханян, П. В. Кривуля // Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, 17 листопада 2017 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східно-укр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017. – С. 209-211.
Abstract: На основі тез доповіді можна дійти таких висновків: 1) концепт сталого розвитку має бути розвинуто саме на засадах системного підходу, бо ті його властивості, які надали йому привабливості, отримані їм саме на засадах використання системних досліджень; 2) слід розрізняти декларативну та нормативну частини концепції сталого розвитку, а за для цього побудувати ієрархію суб’єктів сталого розвитку, котрі мають спільні цілі, але мають і різні цілі та інструменти їх досягнення; 3) слід приділити увагу тому питанню, що збереження різноманіття не може бути реалізовано на базі універсалістської концепції, тобто концепція як модель розвитку має відбивати властивості об’єкту, доцільні засоби та умови розвитку за законом Ешбі.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3486
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Кривуля Павло Вікторович
Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017TsiliStalohoRozvytku_206-208_karahanian.pdf962,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.