Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3489
Title: Бар’єри підвищення сукупної енергоефективності в теплоенергетиці та ЖКГ
Authors: Поддубная, К.А.
Піддубна, К.О.
Poddubnaja, K.A.
Piddubna, K.O.
Швец, Н.В.
Швець, Н.В.
Shvets, N.V.
Keywords: ЖКХ
ЖКГ
конкурентоспособность
конкурентоспроможність
энергоэффективность
енергоефективність
энергосбережение
енергозбереження
устойчивое развитие
сталий розвиток
Issue Date: 17-Nov-2017
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Піддубна К. О. Бар’єри підвищення сукупної енергоефективності в теплоенергетиці та ЖКГ / К. О. Піддубна, Н. В. Швець // Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р. м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2017. – С. 85-87.
Abstract: В України вирішення завдань енергоефективності та енергозбереження набуває першочергового значення, що обумовлено прагненням країни до сталого розвитку. Розуміння гострої необхідності інтенсифікації зусиль щодо здійснення широкомасштабних енергозберігаючих програм в усіх без винятку секторах економіки, в першу чергу продиктовано високою енергоємністю вітчизняної економіки, рівень якої, за даними Державної служби статистики, в середньому в 3 рази перевищує відповідні показники в провідних промислово розвинених країнах. Проблема високого енергоспоживання тяжким фінансовим тягарем лягає на державний і регіональні бюджети, не дозволяє підняти конкурентоспроможність вітчизняної промислової продукції, посилює і без того напружене екологічне становище в країні. Все це пояснює актуальність вирішення існуючої проблеми ефективного енергоспоживання, яка посилюється ще й тим, що результати її вирішення впливають не тільки на сьогодення, а й на майбутнє нашої країни. У доповіді висвітлено перспективні ляхи запозичення світового досвіду для вирішення цієї проблеми.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3489
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017TsiliStalohoRozvytku_85-87_piddubna.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.