Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3492
Title: Досвід країн світу у досягненні цілей сталого розвитку
Authors: Кобцева, Д.А.
Kobtseva, D.A.
Овечкина, Е.А.
Овєчкіна, О.А.
Keywords: цілі
цели
сталий розвиток
устойчивое развитие
Issue Date: 17-Nov-2017
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Кобцева Д. А. Досвід країн світу у досягненні цілей сталого розвитку / Д. А. Кобцева, О. А. Овєчкіна // Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі : матеріали всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. студентів та молодих вчених, 17 листопада 2017 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк: Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2017. – С. 147-149.
Abstract: На теперішній час сформульовані принципи економіки як механізму реалізації стратегії сталого розвитку для країн всіх типів політичного устрою та рівня економічного розвитку. Більшість країн не хочуть залишитися в тій соціально-економічній ситуації, в якій вони знаходяться, та прагнуть розвитку, стабільності та безпеки. Кожна держава має низку особливостей, за допомогою їх порівняння та аналіза можна зробити висновки про розвиток і стан економіки, демографії. Класифікація країн потрібна для визначення впливу кожної з них на світовий устрій. Обмін досвідом дозволить визначити сильні та слабкі сторони держав і поліпшити показники їх розвитку.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3492
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Цілі сталого розвитку: проблеми і можливості досягнення в Україні та світі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017TsiliStalohoRozvytku_147-149_kobtseva.pdf948,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.