Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3503
Title: Використання інноваційних освітніх інформаційних технологій для підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
Authors: Моргачов, І.В.
Моргачёв, И.В.
Morhachov, I.V.
Овчаренко, Є.І.
Ovcharenko, Ie.І.
Овчаренко, Е.И.
Івченко, Є.А.
Ивченко, Е.А.
Ivchenko, Ye.А
Бучнєв, М.М.
Бучнев, М.М.
Buchniev, М.
Keywords: Інформаційні технології
електронне врядування
навчання студентів
інноваційні освітні технології
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Використання інноваційних освітніх інформаційних технологій для підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / І. В. Моргачов, Є. І. Овчаренко, Є. А. Івченко, М. М. Бучнєв // Державне управління : удосконалення та розвиток [Електронне видання]. - 2020. - № 7. - DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.51
Abstract: Метою роботи є кількісне та експериментальне обґрунтування використання відео-лекцій в навчальному процесі підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» в якості додаткового інструменту до електронних підручників, що дозволяє збільшити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу. В статті показано результати проведення експерименту використання відео-лекцій в заданих параметрах для збільшення рівня засвоєння студентами заочної форми навчання матеріалу навчальної дисципліни «Електронне врядування, інформаційні ресурси, технології та сервіси у публічному управлінні». Автори роблять акцент саме на параметрах відео-лекцій та алгоритму їх застосування, а не тільки на наявність чи відсутність такого інструменту в навчальному процесі. Результати наведено дослідження показали позитивний вплив авторських пропозицій на рівень засвоєння навчального матеріалу студентами заочної форми навчання. Уточнено переваги відео-лекцій в порівнянні з аудиторними заняттями та електронними конспектами лекцій та підручниками. Запропоновано комплементарний підхід використання таких відео-лекцій, що не передбачає альтернативності.
Description: Результати представлено експерименту дозволили довести гіпотезу, що використання відео-лекцій з визначеними параметрами в навчальному процесі підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» призводить до збільшення рівня засвоєння матеріалу студентами заочної форми навчання. При цьому відео-лекції не заміщують собою класичні аудиторні заняття – вони якісно доповнюють електронні підручники та конспекти лекцій. Отже важливим є не тільки сам факт використання певних інструментів (відео-лекцій), важливим є також якісні параметри таких інструментів та алгоритм застосування.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3503
ISSN: 22307-2156
Appears in Collections:Івченко Євген Анатолійович
Бучнєв Максим Михайлович
Статті / Інститут економіки і управління
Моргачов Ілля Вікторович
Овчаренко Євген Іванович

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моргачов.Освітні технології.pdf333,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.