Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3532
Title: Загрози фінансової безпеки держави
Authors: Держак, Н.О.
Булочка, А.В.
Keywords: фінансова безпека
финансовая безопасность
моніторинг
мониторинг
система індикаторів
система индикаторов
Issue Date: Apr-2018
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Держак Н. О. Загрози фінансової безпеки держави / Н. О. Держак, А. В. Булочка // Перспективи розвитку фінансової системи України : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Сєвєродонецьк, 12-13 квітня 2018 р. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – С. 53-55.
Abstract: Для визначення ступеня загроз, які впливають на фінансову безпеку, здійснюють моніторинг системи індикаторів та зіставляють їх з граничними значеннями. Тобто, індикатор – це елемент, що відображає характеристики та стан досліджуваного об’єкта. Завдяки системі індикаторів можна результативно і своєчасно відстежувати зміни, проводити аналіз, попереджувати загрози та риски, а також прогнозувати розвиток подій.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3532
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Виступи, доповіді, тези
Держак Наталія Олександрівна

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRFSTMP-2018-Derzhak+Bulochka.pdf256,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.