Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3544
Title: Митний кластер Луганської області як засіб підвищення економічної безпеки регіону
Authors: Овчаренко, Є.І.
Ovcharenko, Ie.
Овчаренко, Е.И.
Issue Date: 2017
Publisher: СНУ ім. В. Даля
Citation: Овчаренко Є. І. Митний кластер Луганської області як засіб підвищення економічної безпеки регіону / Є. І. Овчаренко // Децентралізація публічного адміністрування в умовах інтеграції України до європейської спільноти : проблеми та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 жовтня 2017 р., Сєвєродонецьк. - СНУ ім. В. Даля, 2017. - С. 221-223.
Abstract: Тимчасова непідконтрольність деяких районів Сходу України зумовила порушення змісту понять "митна територія" та "митний кордон" України. Підконтрольна частина Луган-ської області відчуває підвищене інфраструктурне та соціально-економічне навантаження від незаконного переміщення комерційних вантажів. Виходом із ситуації може стати створення митного кластеру Луганської області як митної спецділянки.
Temporal not accountability of some regions of the East of Ukraine caused violation of maintenance of the concepts "customs territory" and "customs boundary" of Ukraine. An under con-trol part of the Luhansk region experiences the raised infrastructure and social and economic strain from illegal relocation of commercial loads. Creation of a customs cluster of the Luhansk region as customs special stage can become a way out.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3544
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Овчаренко Євген ІвановичItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.