Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/354
Title: Використання вуглеводневого газу, що утворюється в процесі гідрокрекінгу вуглеводнівна установці гідроочищення дизельного палива, у якості палива печі процесу гідроочищення
Authors: Козирєв, О.О.
Кудрявцев, С.О.
Issue Date: 2015
Citation: Козирєв О.О. Використання вуглеводневого газу, що утворюється в процесі гідрокрекінгу вуглеводнівна установці гідроочищення дизельного палива, у якості палива печі процесу гідроочищення / О.О. Козирєв, С.О. Кудрявцев // Технологія-2015 : матеріали XVIII міжнар.наук.-техн. конф., 17-18 квіт. 2015 р., м. Сєвєродонецьк. Ч. І / [укл. : Тарасов В.Ю.]. – Сєвєродонецьк : [Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк)], 2015. – С. 52-53.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/354
Appears in Collections:Тези доповідей, виступи на конференцях / кафедра хімічної інженерії та екології
«Технологія-2015»
Кудрявцев Сергій Олександрович
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tech2015_tezy_1_52-53.pdf176,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.