Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3559
Title: Сталий розвиток Луганської області : формування та використання рентної плати та екологічного податку в об’єднаних територіальних громадах
Other Titles: Sustainable development of Luhansk region: formation and use of rent and environmental tax in united territorial communities
Устойчивое развитие Луганской области: формирование и использование рентной платы и экологического налога в объединенных территориальных общинах
Authors: Галгаш, Р.А.
Семененко, І.М.
Білоус, Я.Ю.
Halhash, R.
Semenenko, I.
Bilous, Y.
Keywords: сталий розвиток
рентна плата
екологічний податок
об’єднані територіальні громади
sustainable development
rent
environmental tax
united territorial communities
устойчивое развитие
рентная плата
экологический налог
объединены территориальные общины
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ «ВІСТКА»
Citation: Галгаш Р. А. Сталий розвиток Луганської області: формування та використання рентної плати та екологічного податку в об’єднаних територіальних громадах / Р. А. Галгаш, І. М. Семененко, Я. Ю. Білоус // Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти : [колективна монографія] / за наук. ред. В. А. Устименка та І. В. Заблодської. НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – К.: ТОВ «ВІСТКА», 2018. – С. 115–139.
Abstract: Сталий розвиток України значною мірою залежить від розвитку її регіонів, якого можна досягнути в процесі децентралізації шляхом надання територіальним громадам самостійності у вирішенні питань місцевого поступу. Створення об’єднаних територіальних громад має відбуватися добровільно на основі певних економічних стимулів та розуміння мешканцями громади економічних вигод від об’єднання, проте на сьогодні науково обґрунтовані організаційно-економічні механізми та конкретні прикладні інструменти управління в нових утвореннях майже відсутні. Розв’язання проблем у межах цього напряму, безумовно, сприятиме як подоланню екологічних проблем об’єднаних територіальних громад, так і отриманню додаткових фінансових ресурсів на їх сталий розвиток.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3559
ISBN: 978-966-02-8352-7
Appears in Collections:Галгаш Руслан Анатолійович
Семененко Інна Максимівна
Білоус Яна Юріївна
Монографії / Інститут економіки і управління
Монографії вчених університету

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Галгаш, Сесененко, Білоус_моногр 115-139.pdf555,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.