Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3561
Title: Застосування моделі ситуаційної діагностики для інтерпретування структурної динаміки вартості підприємства
Other Titles: Situational diagnostics models for enterprise value structural dynamics interpretation
Применение модели ситуационной диагностики для интерпретации структурной динамики стоимости предприятия
Authors: Кривуля, П.В.
Мозговий, Р.О.
Мозговой, Р.О.
Krivulia, P.V.
Mozgovoj, R.O.
Mozghovyi, R.O.
Keywords: институциональные агенты управления
інституційні агенти управління
транзитивные агенты управления
транзитивні агенти управління
стоимость бизнеса
вартість бізнесу
критериальная система показателей
критеріальна система показників
стоимость предприятия
вартість підприємства
ситуационная модель
ситуаційна модель
структурная динамика
структурна динаміка
треугольная диаграмма
трикутна діаграма
Issue Date: 2013
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Кривуля П. В. Застосування моделі ситуаційної діагностики для інтерпретування структурної динаміки вартості підприємства / П. В. Кривуля, Р. О. Мозговий // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – № 2 (191). Ч. 2. – С. 62-70.
Abstract: Розглянуто практичні складнощі, що виникають при використанні моделі структурної динаміки вартості підприємства. На основі зіставлення переваг та складнощів використання абсолютних і відносних оцінок, а також кількісних і якісних оцінок, запропоновано розвивати напрямок встановлення якісних відносних змін структурного подолання оцінок вартості. Такий напрям надає можливість складати модель ситуаційної діагностики економічного стану підприємства на основі розпізнавання тенденцій структурної динаміки вартості підприємства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3561
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Кривуля Павло Вікторович
Статті / Інститут економіки і управління
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VisnykVDEUNU_191_2013_2_062-070.pdf835,51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.