Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3562
Title: Класифікація інституціональних агентів управління
Other Titles: Классификация институциональных агентов управления
Institutional management agents classification
Authors: Мозговий, Р.О.
Мозговой, Р.О.
Mozgovoj, R.O.
Mozghovyi, R.O.
Keywords: институциональные агенты управления
інституційні агенти управління
транзитивные агенты управления
транзитивні агенти управління
фракционные агенты управления
фракційні агенти управління
стоимость бизнеса
вартість бізнесу
институциональные инвесторы
інституційні інвестори
компании управления активами
компанії з управління активами
объединения предприятий
об’єднання підприємств
управляющие компании
головні компанії
Issue Date: 2013
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Мозговий Р. О. Класифікація інституціональних агентів управління / Р. О. Мозговий // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – Вип. 25 (I). – С. 53-73.
Abstract: В наш час все більше поширюється нова форма агентів з управління підприємствами – інституціональні агенти управління (ІАУ). ІАУ – це агенти, які є юридичними особами та які спеціалізуються на управлінні капіталом опосередкованих власників активів. Мета: дослідити виділення видів ІАУ залежно від характеру їхньої діяльності. Методи: порівняльний аналіз та метод класифікації. Результати: Залежно від характеру діяльності можна виділити 3 основні види ІАУ: це інституціональні інвестори, компанії з управління активами та головні компанії об’єднань підприємств. Дослідивши ці три види інституціональних агентів управління, було запропоновано їх загальну класифікацію. Висновки: Запропонована класифікація ІАУ виступає інструментом для більш глибокого усвідомлення сутності ІАУ, специфіки їхньої діяльності та для подальшого дослідження інституціональних агентів управління як незалежних економічних суб’єктів.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3562
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
eme_25.1_2013_mozhgovyi.pdf239,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.