Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3617
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2008
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / відп. ред. докт. екон. наук, проф. І. Р. Бузько ; СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – № 4 (122). – 260 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України № 2 (Бюл. ВАК №5 (13) 1999 р.), №3 (Бюл. ВАК №6 (14) 1999 р.) та № 4 (Бюл. ВАК №2 (16) 2000 р.), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, історичних та економічних наук відповідно.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3617
ISSN: 1998–7927
Appears in Collections:№ 4 (122)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VisnykVDEUNU_122_2008_4.pdf3,05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.