Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3623
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2013
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / відп. ред. докт. техн. наук, проф. Г. І. Нечаєв ; СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 5 (194) Ч. 2. – 210 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №5 2010 р.), (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №11 2010 р.), (Бюл. ВАК №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, еконо-мічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3623
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:№ 5 (194) Ч.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VisnykVDEUNU_194_2013_5.2.pdf13,24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.