Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3625
Title: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Other Titles: Visnik of the Volodymyr Dahl East Ukrainian national university
Issue Date: 2013
Publisher: вид-во СНУ ім. В.Даля
Citation: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : наук. журнал / відп. ред. докт. екон. наук, проф. Т. В.Калінеску ; СНУ ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 2 (191) Ч.2. – 166 с.
Description: Журнал включено до Переліків наукових видань ВАК України (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №5 2010 р.), (Бюл. ВАК №3 2010 р.), (Бюл. ВАК №11 2010 р.), (Бюл. ВАК №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з технічних, еконо-мічних, історичних, хімічних та фізико-математичних наук відповідно.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3625
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:№ 2 (191) Ч.2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VisnykVDEUNU_191_2013_2.pdf3,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.