Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3627
Title: Мікроекономічні аспекти цільового узгодження у системі економічної безпеки підприємства як різновиду організаційної системи
Other Titles: Микроэкономические аспекты целевого согласования в системе экономической безопасности предприятия как разновидности организационной системы
Microeconomic aspects of goal coordination in the enterprise economic security system as a kind of organizational system
Authors: Овчаренко, Є.І.
Овчаренко, Е.И.
Ovcharenko, Ie.І.
Keywords: экономическая безопасность
економічна безпека
economic security
система
system
узгодження цілей
согласование целей
coordination of goals
Issue Date: 2012
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Овчаренко Є. І. Мікроекономічні аспекти цільового узгодження у системі економічної безпеки підприємства як різновиду організаційної системи / Є. І. Овчаренко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2012. – №11(182) Ч.1 – С. 346-354.
Abstract: У статті досліджено співвіднесеність понять фірма, підприємство та організація у розумінні окремих теорій фірм. Визначено аспекти ресурсного та цільового узгодження у системі економічної безпеки підприємства як різновиду організаційної системи. Запропоновано до теоретичного використання принципи, з урахуванням яких повинне відбуватися цільове узгодження у системі економічної безпеки підприємства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3627
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Статті / Інститут економіки і управління
Овчаренко Євген Іванович
№ 11(182) Ч. 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VisnykVDEUNU_182_2012_11.1_346-354.pdf328,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.