Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3649
Title: Регулирование внутриорганизационного оппортунистического поведения средствами сдерживающего материального стимулирования
Other Titles: The organizational opportunistic behavior regulation by material incentives to restrain
Регулювання внутрішньоорганізаційної опортуністичної поведінки шляхом стримуючого матеріального стимулювання
Authors: Кривуля, Л.В.
Krivulya, L.V.
Keywords: организационное поведение
стимулирование
формы оплаты труда
оппортунизм
регулирование
organizational behavior
motivation
forms of payment
opportunism
regulation
організаційна поведінка
стимулювання
форми оплати праці
опортунізм
Issue Date: 2013
Publisher: СНУ ім. В.Даля
Citation: Кривуля Л. В. Регулирование внутриорганизационного оппортунистического поведения средствами сдерживающего материального стимулирования / Л. В. Кривуля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – № 3 (192) Ч. 2. – С. 61-66.
Abstract: В связи с отсутствием возможности использовать для разрешения проблемы оппортунистического поведения существующие в рекомендациях к материальному стимулированию трудовой деятельности формы оплаты труда предложено исправить такую ситуацию посредством введения новой формы оплаты труда, которая предназначена сдерживать факторы морального риска и оппортунизма, и которая использует не только учет фактического вклада работника в конечный продукт, но и потенциальную возможность этого работника препятствовать возникновению конечного продукта.
Description: У зв’язку з відсутністю можливості використовувати для вирішення проблеми опортуністичної поведінки існуючі в рекомендаціях щодо матеріального стимулювання трудової діяльності форми оплати праці запропоновано виправити ситуацію за допомогою пропозиції нової форми оплати праці, яку призначено для стримування чинників морального ризику і опортунізму, і яка використовує не лише облік фактичного вкладу працівників в кінцевий продукт, але й потенційну можливість цього працівника перешкоджати виникненню кінцевого продукту підприємства.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3649
ISSN: 1998-7927
Appears in Collections:Авторські публікації науковців

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VisnykVDEUNU_192_2013_3.2_061-066.pdf561,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.