Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3657
Title: Використання внутрішньо-культурного трансферу як психолого-педагогічної технології стимулювання творчої діяльності і активізації емоційно-чуттєвого сприйняття інформації у навчальному процесі
Other Titles: Intracultural transfer as a psychological and pedagogical technology to stimulate creativity and activation of emotional and sensory perception of the educational information
Authors: Кривуля, П.В.
Кривуля, Ю.П.
Krivulia, P.V.
Kriwulia, J.P.
Keywords: внутрикультурный трансфер
внутрішньокультурний трансфер
intracultural transfer
учебный процесс
навчальний процес
studying process
Issue Date: 25-May-2020
Publisher: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Citation: Кривуля П. В. Використання внутрішньо-культурного трансферу як психолого-педагогічної технології стимулювання творчої діяльності і активізації емоційно-чуттєвого сприйняття інформації у навчальному процесі / П. В. Кривуля, Ю. П. Кривуля // Психологічні проблеми сприймання : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2020 року, м. Київ) / за ред. В.О. Моляко. - К. : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. – C. 53-57.
Abstract: Окреслено науково-практичне завдання дослідження, яке розкриває зміст цілеспрямованого створення педагогічних текстів (в найширшому сенсі цього слова, не тільки усних або письмових, але і таких, що використовують всі форми презентації даних) на основі використання елементів-алюзій (образів, сюжетів, мотивів, форм, найменувань, та інші) і змішаних і неявних елементів (колажів, мішапів, кросоверів, фанфіків, підтекстів, іменних/стильових/контурних і інших натяків, сугестивних асоціацій, декларативних паралелей і т.п.) з добре відомих учням художніх творів усіх видів мистецтв і тому таких, що найбільш сильно ними емоційно сприймаються.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3657
Appears in Collections:Виступи, тези / Інститут економіки і управління
Кривуля Павло Вікторович
Виступи, доповіді, тези

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PPS75_Tezy_2020_53-57.pdf678,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.