Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3693
Title: Спосіб комбінованого витягування глибоких порожнистих циліндрів з листових заготовок
Authors: Сергієнко, О.В.
Ситнік, Б.В.
Keywords: Процеси та машини обробки тиском
спосіб комбінованого витягування
Issue Date: 10-Apr-2018
Citation: Пат. на корисну модель № 124575 Україна, МПК B21D22/20. Спосіб комбінованого витягування глибоких .порожнистих циліндрів з листових заготовок / О. В. Сергієнко, Б. В. Ситнік ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – u 2017 11837 ; заявл. 04.12.2017; опубл. 10.04.2018, Бюл. № 7/2018.
Abstract: Спосіб комбінованого витягування глибоких порожнистих циліндрів з листових заготовок, при якому плоска кругла заготовка, укладена в штамп і притиснена по контуру притискачем, деформується витягуванням в матриці за допомогою пуансона, процес витягування розподілений на кілька стадій формоутворення виробу, який відрізняється тим, що деформування відбувається в чотири стадії таким чином, що на першій стадії виконується деформація кільцевої непритисненої частини заготовки і фланця шляхом просторового вигину з розтягуванням металу навколо крайок матриці і пуансона з поступовим збільшенням поверхонь контакту та частковим втягненням металу фланця, на другій перехідній стадії деформується фланець і відбувається втягування металу в зазор між пуансоном і матрицею і оформлення контуру осередку деформації потоншення стінки, на третій стадії відбувається усталений процес комбінованого витягування, що включає деформацію фланця і потоншення стінки втягнутої в матрицю частини заготовки, на четвертій заключній стадії з відсутнім плоским фланцем відбувається деформація без притиску крайової частини заготовки, яка потім в зазорі між матрицею і пуансоном потоншується.
Description: Галузь застосування: корисна модель відноситься до області обробки ме-талів тиском і може бути використана для інтенсифікації процесів витягу-вання вісесиметричних порожнистих виробів з листових заготовок. Технічний результат: спосіб комбінованого витягування глибоких порожнистих циліндрів з листових заготовок дозволить, завдяки більш точному визначенню технологічних режимів операції комбінованого витягування, врахувати дійсні значення товщини і напруги плинності металу на вході в осередок деформації потоншення, які істотно змінюються на етапі деформації плоского фланця заготовки, та зміцнення матеріалу в самому осередку деформації потоншення пропорційно ступеня зміни товщини, і, як наслідок, за рахунок цього зменшити максимальні деформуючі зусилля в процесі витягування та виключити критичні моменти, які призводять до розривів заготовки завдяки тому, що запропоноване розчленування процесу формозміни заготовки в одному штампі на стадії виконано з урахуванням характеру зміни складових опорів деформації витягування по шляху пуансона таким чином, щоб їх максимуми не збігалися за часом з максимумами розтягуючої напруги у фланці заготовки.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3693
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Патент_способ.pdf213,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.