Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3696
Title: Гармонізація з європейськими технічних вимог та неруйнівного контролю на залізничному транспорті
Other Titles: Compliance with European technical requirements and non-destructive testing on railway transport as a factor of the progress of foreign economic activity
Authors: Колодяжна, Л.Г.
Бондаренко, К.
Kolodyazhnaya, L.G.
Bondarenko, K.
Keywords: неруйнівний контроль
зовнішньоекономічна діяльність
гармонізація нормативної бази
європейські стандарти
опосвідчення
рухомий склад залізниць
harmonization normative documents
non-destructive testing
certification items of rolling stock
the economic performance of rail transport
Issue Date: 2015
Publisher: CНУ ім. В. Даля
Citation: Колодяжна Л. Г. Гармонізація з європейськими технічних вимог та неруйнівного контролю на залізничному транспорті / Л. Г. Колодяжна, К. Бондаренко // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф ., 18-20 листопада 2015 р ., м. Харків / відп . ред . Н.Б . Чернецька-Білецька . – СНУ ім . В . Даля , 2015. – С. 47 - 49.
Abstract: В статті обґрунтована необхідність гармонізації нормативних документів України з неруйнівного контролю на залізничному транспорті з європейськими. Доведено, що неруйнівний контроль є невід’ємною частиною процесу виготовлення та технічного опосвідчення елементів рухомого складу залізниць та рейок. Державні стандарти України з неруйнівного контролю ідентичні європейським стандартам. Доведено, що на теперішній час на залізниці необхідно подальше виявлення відповідності нормативів та технологічної документації на неруйнівний контроль та оцінка якості європейським стандартам. Для підвищення економічних показників діяльності залізничного транспорту України, та його конкурентоздатності в міжнародних перевезеннях необхідна подальша гармонізація нормативної бази з неруйнівного контролю та оцінки якості.
The article substantiates the need for the harmonization of Ukrainian and European regulatory documents on non-destructive testing in railway transport. It is proved that the non-destructive testing is an integral part of the manufacturing process and engineering certification the elements of railway rolling stock and rails. It is found that the performance of non-destructive testing processes and training staff governed by the relevant state standards. State standards of Ukraine for non-destructive testing are identical to European standards. It is proved that at the present time on the railroad it is necessary to identify further relevant standards and technical documentation for non-destructive testing and evaluation of the quality of European standards. The improvement of the economic performance of railway transport of Ukraine and its competitiveness in international transportation requires further harmonization of normative base for non-destructive testing and evaluation of quality.
URI: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3696
Appears in Collections:«Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 18-20 листопада 2015 р., м. Харків

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сборник ЛУБРТ_11.2015_47-49.pdf193,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.